دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


 

با استخدام 20 نمره قبولی بگیرید


بهترین منبع مطالعاتی جهت شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۶ 

   محتویات کتابچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۶ :

 

این بسته کامل نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حاوی 4 مجموعه است:مجموعه اول: نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

1000 نمونه سوال از درس زبان و ادبیات فارسی

1000 نمونه سوال از درس فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)، به همراه پاسخنامه

1000 نمونه سوال از درس هوش و توانمندی های عمومی به همراه پاسخنامه

1000 نمونه سوال از درس معارف اسلامی به همراه پاسخنامه

1000 نمونه سوال از درس ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه تشریحی

1000 نمونه سوال از درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی به همراه پاسخنامه

1000 نمونه سوال از درس زبان انگلیسی عمومی  به همراه پاسخنامه


 

اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش کشور به همراه پاسخ نامه شامل :

۱- سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

    آزمونهای فراگیر ۱ و ۲ و ۳و۴
    وزارت نیرو ۹۶
    آموزش و پرورش ۹۴ و ۹۵
    تامین اجتماعی ۹۳ و ۹۴
    دستیاران ستادی ۹۴
    دیوان محاسبات ۹۴

 


سوالات تخصصی شامل رشته های ذکر شده در  زیر میباشد. (بیش از ۱۶۰۰ سوال تخصصی و ۳۱ فایل تفکیک شده به شرح زیر بدون پاسخنامه)

سوالات هنر آموز حسابداری
سوالات هنر آموز کامپیوتر
سوالات کارشناس فناوری (IT)
سوالات هنر آموز تأسیسات
سوالات هنر آموز صنایع نساجی
سوالات کارشناس امور حقوقی
سوالات آموزگار دوره ابتدایی
سوالات مشاور تحصیلی
سوالات کارشناس آمار
سوالات هنر آموز ماشین های کشاورزی
سوالات هنر آموز صنایع چوب
سوالات هنر آموز نقشه برداری
سوالات هنر آموز نقشه کشی معماری
سوالات هنر آموز صنایع غذایی
سوالات هنر آموز مکانیک خودرو
سوالات هنر آموز معدن
سوالات هنر آموز متالوژی
سوالات هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری
سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی
سوالات هنر آموز طراحی و دوخت
سوالات دبیر ورزش
سوالات هنر آموز گرافیک
سوالات هنر آموز الکترونیک
سوالات نقشه کشی عمومی (صنعتی)
سوالات هنر آموز صنایع سرامیک
سوالات هنر آموز چاپ
سوالات هنر آموز امور دامی
سوالات هنر آموز ساختمان
سوالات هنر آموز ساخت و تولید
سوالات هنر آموز زراعی و باغی
سوالات هنر آموز صنایع شیمیایی


دفترچه سوالات آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی دوره های قبل :

این مجموعه سوالات مربوط می شود آزمونهای استخدامی فراگیر دولتی که در سالهای قبل برگزار گردید که به همراه پاسخنامه در اختیار شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار می گیرد که جزئیات دقیق آنها بدین شرح است :

    دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برگزار شده در خرداد ۹۴
    دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در اسفند ۹۴

    دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در آبان ۹۵


 اصل دفترچه های آزمون ادوار های گذشته استخدامی آموزش و پرورش

سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی شامل موارد ذیل:

1000 سوال روشها و فنون تدریس همراه با پاسخنامه
1000 سوال روانشناسی تربیتی همراه با پاسخنامه
1000 سوال سنجش و ارزیابی همراه با پاسخنامه
1000 سوال تعلیم و تربیت همراه با پاسخنامه
1000 سوال تکنولوژی آموزش همراه با پاسخنامه مجموعه سوالات استخدامی تخصصی آموزش و پرورش + پاسخ نامه
1000 سوال روشها و فنون تدریس آزمون استخدامی تخصصی آموزش و پرورش + پاسخنامه
1000 سوال روانشناسی تربیتی ،عمومی ، پرورشی و رشد  آزمون استخدامی تخصصی آموزش و پرورش + پاسخنامه
1000 سوال سنجش و ارزیابی آزمون استخدامی تخصصی آموزش و پرورش + پاسخنامه
1000سوال تعلیم و تربیت آزمون استخدامی تخصصی آموزش و پرورش + پاسخنامه
1000 سوال تکنولوژی آموزش و پرورش آزمون استخدامی تخصصی آموزش و پرورش + پاسخنامه

 مجموعه سوالات استخدامی تخصصی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش
1000سوال اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزگار ابتدایی+ پاسخنامه
1000 سوال روان شناسی پرورشی آموزگار ابتدایی + پاسخنامه
1000 سوال روان شناسی رشد آموزگار ابتدایی + پاسخنامه
1000 سوال روش ها و فنون تدریس آموزگار ابتدایی + پاسخنامه

1000 سوال اندازه گیری،سنجش و ارزیابی آموزشی آموزگار ابتدایی + پاسخنامه


سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش (سوالات تخصصی) سال ۹۶ :

1000 عدد سوال تخصصی روشها و فنون تدریس به همراه پاسخنامه
1000عدد سوال تخصصی سنجش و ارزیابی به همراه پاسخنامه
1000 عدد سوال تخصصی روانشناسی تربیتی به همراه پاسخنامه
1000 عدد سوال تخصصی تعلیم و تربیت به همراه پاسخنامه

1000 عدد سوال تخصصی تکنولوژی آموزش به همراه پاسخنامه


اصل سوالات دفترچه استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴-۸۶-۸۹-۹۵

دفترچه سوالات استخدامی عمومی  استخدامی  آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ با پاسخنامه

دفترچه سوالات استخدامی عمومی  آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها )  سال ۱۳۸۴ با پاسخنامه ( ۶۰ سوال )

دفترچه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها )  سال ۱۳۸۶ با پاسخنامه (۶۰ سوال)

دفترچه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها )  سال ۱۳۸۹ با پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش سال۹۳  (سازمان تامین اجتماعی ) + پاسخنامه
۱۰۵ سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی ازمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۹۳
مواد ازمون (  ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ،شناخت تامین اجتماعی ،  اطلاعات  عمومی  ( اطلاعات سیاسی اجتماعی فرهنگی و مبانی اجتماعی  ،اشنایی مقدماتی با رایانه ICDL)

اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش سال۹۴  (سازمان تامین اجتماعی )+پاسخنامه
۱۰۵ سوال استخدامی سازمان سنجش دفترچه سوالات عمومی ازمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۹۴


دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش (مجموعه های تخصصی سال ۸۹) :

سوالات تخصصی هنر آموز نقشه برداری – سوالات تخصصی هنرآموز مکانیک خودرو – سوالات تخصصی هنرآموز معدن – سوالات تخصصی هنرآموز ماشین های کشاورزی –  سوالات تخصصی هنرآموز گرافیک – سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر – سوالات تخصصی هنرآموز طراحی و دوخت – سوالات تخصصی هنرآموز صنایع نساجی – سوالات تخصصی هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری – سوالات تخصصی هنرآموز صنایع غذایی – سوالات تخصصی هنرآموز صنایع چوب – سوالات تخصصی هنرآموز ساختمان – سوالات تخصصی هنرآموز ساخت و تولید – سوالات تخصصی هنرآموز زراعی و باغی – سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری – سوالات تخصصی هنرآموز چاپ – سوالات تخصصی هنرآموز تاسیسات – سوالات تخصصی هنرآموز امور دامی – سوالات تخصصی هنر آموز نقشه کشی معماری – سوالات تخصصی هنر آموز نقشه کشی عمومی (صنعتی) – سوالات تخصصی هنر آموز متالوژی – سوالات تخصصی هنر آموز صنایع شیمیایی) – سوالات تخصصی هنر آموز صنایع سرامیک – سوالات تخصصی هنر آموز الکترونیک – سوالات تخصصی مشاور تحصیلی – سوالات تخصصی کارشناس فناوری IT – سوالات تخصصی کارشناس امور حقوقی – سوالات تخصصی کارشناس آمار – سوالات تخصصی دبیر ورزش – سوالات تخصصی آموزگار دوره ابتدایی – سوالات تخصصی آموزگار توان بخشی استثنائی

 


سوالات استخدامی هنرآموز مکانیک خودرو آموزش و پرورش     سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز الکترونیک آموزش و پرورش     سوالات استخدامی هنرآموز صنایع غذایی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی استادکار ساخت و تولید آموزش و پرورش     سوالات استخدامی کارشناس آمار آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش     سوالات استخدامی هنرآموز معدن آموزش و پرورش
والات آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش     سوالات استخدامی استادکار نقشه کشی عمومی (صنعتی) آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش     سوالات استخدامی هنرآموز حسابداری آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش     سوالات استخدامی هنرآموز طراحی و دوخت آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز گرافیک آموزش و پرورش     سوالات استخدامی هنرآموز علوم دامی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز ساختمان آموزش و پرورش     سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش
سوالات تخصصی دبیر شیمی آموزش و پرورش     سوالات استخدامی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش     سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش
سوالات تخصصی دبیر زیست آموزش و پرورش     سوالات استخدامی استادکار طراحی و دوخت آموزش و پرورش
سوالات استخدامی استادکار سرامیک آموزش و پرورش     سوالات استخدامی هنرآموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش     سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر دینی و قرآن آموزش و پرورش     سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال های ۹۴ و ۹۵     سوالات استخدامی هنرآموز مکاترونیک آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر فیزیک آموزش و پرورش     سوالات تخصصی  استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش     سوالات استخدامی دبیر تاریخ آموزش و پرورش
سوالات تخصصی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش     سوالات استخدامی استادکار کامپیوتر آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب آموزش و پرورش     سوالات هنرآموز زراعی و باغی آموزش و پرورش
سوالات تخصصی دبیر ریاضی آموزش و پرورش     سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          برای دانلود مجموعه بالا اینجا کلیک کنید

نوشته شده در شنبه 14 بهمن 1396 ساعت 9:25 توسط : یقایب | دسته : | 26 بازدید
 • []

 • نمونه سوالات دستگاههای اجرایی کشور-نمونه سوالات دستگاههای اجرایی اسفند ماه 94-استخدام دستگاههای اجرایی  -سوالات آزمون استخدامی دوم فراگیر -دستگاه‌های اجرایی سال94 -نمونه سوالات آزمون استخدامی  دستگاههای اجرایی - نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی -دانلود نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی- نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی -دانلود نمونه سوال های تخصصی آزمون استخدامی - دستگاههای اجرایی  نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی

   

   

  ***نمونه سوالات دومین آزمون فراگیر استخدامی اسفند94 ***

   

   

  دانلود دفترچه سوالات عمومی دومین  آزمون فراگیر


   


  ۱- سوالات کامپیوتر

  1-کدام مورد بیانگر واحد نرخ انتقال اطلاعات است؟(file99.ir)
  سیکل ثانبه
  بایت ثانیه
  بیت بر ثانیه
  هرتز


  2-نامگذاری درایوهای محلی کامپیوتر شخصی به طور  پیشفرض با کدام حرف شروع میشود(file99.ir)
  B
  C
  D

  A


  3-تصاوری کوچک در محیط ویندوز چه نام دارند(file99.ir)
  Drive
  Shortcut
  Soft ware
  Icon


  4-تصویر نشانگر انجام کدام عملیات است؟(file99.ir)

  ایجاد میانبر
  کپی یا انتقال فایل
  ایجاد نسخه موقت از همان فایل
  سایخت یک فایل خالی از همان نوع


  5-در محیط Word یک جدول ایجاد کرده اید با انتخاب جدول و فشار دادن کلید Delete کدام مورد زیر حاصل خواهد شد؟(file99.ir)
  پاک شدن محتویات جدول
  حذف خطوط جدول
  پاک شدن عنوان جدول
  حذف جدول


  6-در یک سند ورد با فشردن کلیدهای Ctrl+ enter کدام مورد زیر رخ خواهد :(file99.ir)
  انتخاب Paragraph
  رفتن به انتهای Paragraph

  ایجاد یک صفحه جدید

  رفتن به انتهای سند


  7-ترکیب کلیدهای Ctrl+s در یک سند چه عملی انجام میدهد؟(file99.ir)
  ایجاد سند جدید
  باز کردن سند
  بستن سند

  ذخیره سازی تغییرات


  8-در محیط اکسل ابزار رو به رو چه کاربری دارد :(file99.ir)

  همترازسازی محتویات یک خانه

  درج کردن یک سمبل در یک خانه
  ترکیب کردن دو یا چند خانه و وسط چین کردن محتویات خانه ها
  افزایش پهنای یک ستون


  9-با توجه به دستور زیر نتیجه دستورsum(A1:C2)= کدام مورد خواهید بود؟(file99.ir)

  8
  22

  39

  6


  ************ادامه سوالات در فایل ازمون فراگیر اسفند94***************


   

  1-آیا به فکر استخدام در آزمون فراگیر دستگاه اجرایی هستید؟
  2- برای تأمین آینده مالی خود دوست دارید شغل ثابتی داشته باشید؟
  3- واقعاً در تصمیم تان برای استخدام جدی هستید؟

  شما می توانید در سومین  آزمون استخدامی  فراگیر دستگاه اجرایی  که در  سال  1395 برگزار میشود  قبول شوید.
  فقط کافیست منابع خوبی داشته باشید و آنها را مطالعه کنید.

   

  توضیحات مربوط به کالا


  این کالا شامل مجموعه سوالات  دفترچه سوالات عمومی دومین  آزمون فراگیر می باشد

   

   

  دانلود دفترچه سوالات عمومی دومین  آزمون فراگیر 

   

  ***15سوال فناوری اطلاعات دومین  دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L ) ***
  *** 10 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
  دومین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی***
  *** 15 سوال زبان و ادبیات فارسی
  دومین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی***
  ***10سوال معارف اسلامی
  دومین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی ***
  *** 20 سوال زبان انگلیسی عمومی
  دومین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی ***
  *** 10سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی 
  دومین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی***
  *** 25سوال هوش و توانمندی های عمومی
  دومین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی***

   


   

  ****************************************************************

  دانلود دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون فراگیر خرداد ماه94


  ****************************************************************

  دانلود دفترچه سوالات عمومی دومین  آزمون فراگیر اسفند ماه94


  ****************************************************************

   

   

   

   

   

   


   

   

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در سه شنبه 9 شهريور 1395 ساعت 12:46 توسط : یقایب | دسته : | 58 بازدید
 • []

 • نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی کشور

  نمونه سوالات، دستگاههای، اجرایی کشور،نمونه سوالات، استخدامی ،دستگاه های اجرایی،نمونه سوالات، دستگاههای اجرایی کشور،
  نمونه سوالات ،تخصصی ،آزمون استخدامی، دستگاههای اجرایی،دانلود رایگان، نمونه سوالات آزمون ،استخدامی، دستگاههای اجرایی،
  دانلود رایگان ،سوالات استخدامی ،دستگاه های اجرایی ،دانلود رایگان ،سوالات استخدامی، دستگاه های اجرایی،دانلود رایگان، سوالات آزمون، استخدامی دستگاههای، اجرایی،سوالات آزمون، استخدامی، دستگاههای اجرایی،
  نمونه سوالات ،استخدامی ،دستگاه های اجرایی،
  دانلود رایگان، نمونه سوالات، آزمون استخدامی، دستگاههای اجرایی،

  دانلود رایگان ،سوالات استخدامی ،دستگاه های اجرایی،سوالات آزمون، استخدامی ،دستگاههای اجرایی ،نمونه سوالات، تخصصی، آزمون استخدامی، دستگاههای اجرایی،
  دانلود رایگان، سوالات آزمون، استخدامی ،دستگاههای اجرایی،دانلود رایگان ،سوالات استخدامی، دستگاه های اجرایی ،
  دانلود رایگان، نمونه سوالات، استخدامی ،دستگاههای اجرایی،دانلود رایگان ،نمونه سوالات ،استخدامی ،دستگاههای اجرایی،


   

  نمونه سوالات استخدامی
  WWW.FILE99.IR

   

  نوشته شده در دوشنبه 28 تير 1395 ساعت 15:12 توسط : یقایب | دسته : | 57 بازدید
 • []

 • نمونه سوالات استخدامی

     شما در این سایت برای تمام دانلود هاتون فقط یک بار پول پرداخت می کنید 

   

  همه مطالب سایت با یک رمز قابل دانلود است


  با دریافت فقط یک کلمه عبور ، تمامی سوالات این وب سایت را می توانید دانلود کنید

  بلافاصله بعد از دریافت کلمه عبور ، می توانید دانلود تمامی سوالات را شروع کنید

  دریافت کلمه عبور یعنی در اختیار داشتن تمامی سوالات استخدامی

  کلمه عبور تمامی سوالات(عمومی،تخصصی،مصاحبه و ...) یکسان است

   

  دریافت کلمه عبور = دانلود تمامی نمونه سوالات استخدامی

  فقط با پرداخت5000تومان کل مطالب سایت را دانلود کنید

      

   


   

  فرصت استثنائی به مدت محدود(دانلود تمام مطالب سایت با یکبار دریافت کلمه عبور)


  برای پرداخت آنلاین و دریافت کلمه عبور  روی تصویر زیر کلیک کنید
   

   

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانکها، وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی


  دانلود های ویژه

   

   

  نمونه سوالات استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران


  نمونه سوالات استخدامی هلال احمر (ویژه آزمون95)

   

   

  سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی

   

  نمونه سوالات تخصصی ICDL (رایانه کار)

   

   

   

  دانلود نمونه سوالات علوم بانکی

   

   

  دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری


   

  سوالات استخدامی رشته مدیریت


   

  سوالات استخدامی رشته مهندسی کامپیوتر


  دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی کامپیوتر


   

  مجموعه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری


   

  نمونه سوالات تخصصی رایج آزمونهای استخدام بانکها


   

  دانلود نمونه سوالات عمومی دستگاههای اجرایی کشور (مناسب دیوان محاسبات کشور)


   

  سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانکها


   

  دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاههای اجرایی کشور


   

  نمونه سوالات برخی مشاغل


   

  نمونه سوالات مصاحبه استخدام های دولتی

   

   

  نمونه سوالات تخصصی استخدامی سازمان های دولتی

   


  نمونه سوالات تخصصی رایج آزمونهای استخدام بانکها

   


  دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی (سازمانهای دولتی)

   


  دانلود سوالات استخدامی سازمان سنجش

   


  نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی


  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانکها، وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی

   


  پکیج کامل نمونه سوالات عمومی استخدامی

   


  سوالات آزمون استخدامی بانک ها

   


  دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی

   


  نمونه سوال آزمون استخدامی بانک ها

   


  دانلود سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانکها

   


  نمونه سوالات تخصصی رایج آزمونهای استخدام بانکها

   


  دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی

   


  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین

   


  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک کارآفرین

   


  دانلود نمونه سوالات ادوار گذشته آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

   


  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد

   


  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران-مقطع کاردانی و کارشناسی

   


  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران-مقطع دیپلم

   


  نمونه سوالات استخدامی بانک کشاورزی

   


  نمونه سوالات استخدامی بانک ملی ایران

   


  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران (مقطع کارشناسی)  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران (مقطع کاردانی)

   


  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران (مقطع دیپلم)

   


  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)

   


  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت(مقاطع کاردانی و کارشناسی)

   


  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت(مقطع دیپلم)  دانلود سوالات استخدامی راه آهن

   


  نمونه سوالات عمومی استخدامی

   


  نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + سوالات تخصصی (رایگان)

   

   


   

  نوشته شده در جمعه 28 خرداد 1395 ساعت 8:27 توسط : یقایب | دسته : | 71 بازدید
 • []

 • نمونه سوالات هلال احمر - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی هلال احمر

  ،نمونه سوالات استخدامی هلال احمر،


  دریافت کلمه عبور = دانلود تمامی نمونه سوالات استخدامی

  فقط با پرداخت5000تومان کل مطالب سایت را دانلود کنید

   

      

  نمونه سوالات استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران


  نمونه سوالات استخدامی هلال احمر (ویژه آزمون95)  سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی  نمونه سوالات تخصصی ICDL (رایانه کار)   

  دانلود نمونه سوالات علوم بانکی  دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری  سوالات استخدامی رشته مدیریت  سوالات استخدامی رشته مهندسی کامپیوتر


  دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی کامپیوتر  مجموعه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری  نمونه سوالات تخصصی رایج آزمونهای استخدام بانکها  دانلود نمونه سوالات عمومی دستگاههای اجرایی کشور (مناسب دیوان محاسبات کشور)  سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانکها  دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاههای اجرایی کشور  نمونه سوالات برخی مشاغل  نمونه سوالات مصاحبه استخدام های دولتی  نمونه سوالات تخصصی استخدامی سازمان های دولتی  نمونه سوالات تخصصی رایج آزمونهای استخدام بانکها  دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی (سازمانهای دولتی)  دانلود سوالات استخدامی سازمان سنجش  نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی


  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانکها، وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی  پکیج کامل نمونه سوالات عمومی استخدامی  سوالات آزمون استخدامی بانک ها  دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوال آزمون استخدامی بانک ها  دانلود سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانکها  نمونه سوالات تخصصی رایج آزمونهای استخدام بانکها  دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک کارآفرین  دانلود نمونه سوالات ادوار گذشته آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران-مقطع کاردانی و کارشناسی  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران-مقطع دیپلم  نمونه سوالات استخدامی بانک کشاورزی  نمونه سوالات استخدامی بانک ملی ایران  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران (مقطع کارشناسی)  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران (مقطع کاردانی)  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران (مقطع دیپلم)  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت(مقاطع کاردانی و کارشناسی)  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت(مقطع دیپلم)  دانلود سوالات استخدامی راه آهن  نمونه سوالات عمومی استخدامی  نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + سوالات تخصصی (رایگان)

  نوشته شده در شنبه 8 خرداد 1395 ساعت 20:52 توسط : یقایب | دسته : | 52 بازدید
 • []

 • نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات 95-- آگهی استخدام بانک صادرات - استخدام در بانک صادرات - جزوات استخدامی بانک صادرات - سوالات استخدامی بانک صادرات - منابع استخدامی بانک صادرات - نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات-

  آزمون استخدامی, آزمون استخدامی بانک صادرات, استخدام, استخدام بانک صادرات, دانلود رایگان, دانلود نمونه سوالات آزمون, رایگان آزمون استخدامی, مهرماه 94, نمونه سوالات آزمون استخدامی-نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات , دانلود سوالات بانک صادرات , سوالات بانک صادرات , سوالات ازمون بانک صادرات , سوالات استخدامی بانک صادرات ,-

  نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات سال95 -

  نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات 95-

  منابع آزمون استخدامی بانک صادرات
  -دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران-نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران. دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران-
  دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران-دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران. سوالات استخدامی بانک صادرات-دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام بانک صادرات-
  دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران-
  نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات - سوالات آزمون استخدامی-
  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات-

  سوالات استخدامی بانک صادرات 95-

  نمونه سوالات رایگان استخدامی بانک صادرات-

  سوالات آزمون بانک صادرات 95-

  نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات 95-


  سوالات استخدامی بانک صادرات , سوالات استخدامی بانک ها - دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران-

  نوشته شده در يکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت 15:29 توسط : یقایب | دسته : | 71 بازدید
 • []

 • نمونه سوالات استخدامی بانکها و موسسات مالی

  نوشته شده در شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 13:47 توسط : یقایب | دسته : | 64 بازدید
 • []

 • جدید ترین آگهی های استخدام در ادارات ، سازمانها،دانشگاهها،بانکها و شرکتهای خصوصی

   

  نوشته شده در سه شنبه 27 بهمن 1394 ساعت 9:09 توسط : یقایب | دسته : | 58 بازدید
 • []


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  خرید بلیط هواپیما | میکروتیک | فرش کاشان | منزل مبله شیراز | طراحی بنر | تور چابهار | درب ضد سرقت | کتراک | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | مشاوره یوتاب | خرید اسپیکر اورجینال | خرید سرور مجازی | فرش کاشان | مهاجرت به آلمان | منزل مبله شیراز | آموزش زبان انگلیسی | دوربین مداربسته | دکتر نوروزیان | خرید ظروف کریستال | تحصیل در آلمان | محمد صفرزاده | خرید ساعت | ساخت وبلاگ رایگان | دانلود آهنگ ماکان بند | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات